Lotte Kjoeller making White Angel Church Performance and photosession in Hørsholm, DK,

56 years old 2022

Lotte 54 years old and nude in a lokation 18 novbr in Copenhagen

 "-I provokes simply by the fact that I am" : Citat Lotte Kjoeller

Lottes camera:

Camera House: Olympus Pen E-PL8.

Lens: Olympus. M. Zuiko Digital 14-42 mm. 1:3,5 til 5,6. Focal length 37 mm.

Lens: Panasonic. Lumix. 1:1,7. Focal length 46 mm.

Lotte Kjøller photo with her camera

"Skipper" Finn Christensen  photo

Lotte Kjøller and her 2 husband Lars Kjøller Therkelsen

in their Galley Lk-kunst.dk in Copenhagen 2020

Lotte and her husband Lars 2022 to a portraet workshop

Lotte as 32 yaers old and sister Eva to sister Mettes wedding

Lottes First husband

Lars Frantsen

Lotte Kjøllers foto historik


"Skipper" Finn Christensen var min egen biologiske far. Han ses til højre. Længere tilbage er jeg slægtning med min tip tip oldefar Adam Friedel der var litografisk portrætkunstner. Min far døde 1999 - 56 år gammel. Man taler om ham endnu i min fødeby Køge længe efter at han er død og det siger jo noget om ham. Jeg ligner ham meget især indeni. Jeg bærer som han kreativiteten, originalen og eneren i mig. Min far var et "stort brød" som det hedder på dansk og det er jeg også; et Kvindebrød. På mange måder var min far meget stærk og stædig under kriser hvilket jeg også er. Han fyldte meget hvor han var - også i mit liv. Min far var en kristen mand. 


Father about 45 years old and my little sister Eva on a photo maraton

Han var amatørmaler men en dygtig fotograf og han udviklede sin helt egen teknik hvor han både malede og tegnede på sine sammensatte farve/sort-hvid fotos - i sit mørkekammer. Det var før computer manipulationens tid og han gjorde alt, hvad man i dag gør i computeren, inde i sit mørkekammer i mørket med bade og det hele. I starten sagde fotograferne. "Det er maleri - ikke foto". Malerne sagde "Det er foto - ikke maleri". Men senere kom han faktisk verden rundt med sine foto bl.a med nogle af mig selv på der vandt Kodak Golden, og vi kom på en verdensomspændede vandreudstilling - og han kom flere gange på KE og andet herhjemme. 


At være datter af sådan en original som min far kan være spændende men det betyder nok at man som barn får brug for et selvstændigt "rum" at være noget i hvor ens far ikke dominerer. Det rum jeg selv fik var maleriet. Men min far syntes at jeg havde talent for foto og lærte mig op i at fotografere og fremkalde et billede. Det gik godt men jeg kunne ikke tåle alle de kemikalier der brugtes den gang og måtte opgive. Men i dag kan fotoet sendes til fremkaldelse et andet sted og derfor kan jeg fotografere.


Jeg tror at mange af os børn af kreative forældre lider af mindreværds komplekser når det gælder forældrerens kunst. Jeg synes i alt fald selv at jeg aldrig bliver helt tilfreds med mine egne fotos. Jeg er dog blevet mere modig med alderen. Men nu er det jo også længe siden far døde... Her på sitet kan ses nogle af mine værker. Fotoet her på siden under kameraet er min fars foto og så kan I jo selv se om også I synes at æblet falder ikke langt fra stammen.


Min mor og far blev gift i 1965 præcist 1 år før jeg blev til 30.01.1966 på deres 1 års bryllupsdag. Min far havde et tagdækkerfirma. Min mor hedder Kirsten Kjøller Cristensen og lever stadig.  Hun er ligesom jeg en flot kvinde af sin alder. Hun var hele sit arbejdsliv sygeplejerske og til slut leder af et plejehjem. De byggede sammen et hus på Sejerøvej 2 i Køge som blev mit barndomshjem gennem hele min barndom. Og det var her i sit mørkekammer, Far lærte mig op. Jeg er den ældste af 3 piger. Dertil kommer min adoptivbror der er ældre end jeg. Der er flere af os der er kreative.


- "I provokes simply by the fact that I am" : Citat Lotte Kjoeller


Mine egne fotos er mest croquis fotos eller kunstfotos. Jeg har jo trådt mine barnesko i billedkunsten og er en dygtig maler, så jeg arbejder med foto som en billedkunstner med anderledes farve og anderledes former. Det bekymrer mig ikke om teknikken er "rigtig". Det vigtigste er udtrykket. Jeg kan godt lide det "skæve" foto hvor fejlen er en del af det færdige udtryk. Jeg manipulerer ikke med fotoet men bruger mit kameras objektiver og low light (underbelysning) til at fremkomme med det rette udtryk.


I 2020 Opfinder jeg en blandform mellem foto og maleri som jeg kalder på engelsk "photo paintings". Min karrierre tager nu en drejning hvor foto også indgår. Signerer fra nu af (2020) med et lille foto i højre nederste hjørne af maleriet sammen med min signatur.


Jeg har længe arbejdet med at bruge fotos i mine malerier, ja siden jeg var ung, men også i mine illustrationer. Fotos har været et supplement til min kunst og en måde at studere mit motiv på når jeg maler. Jeg arbejder meget med photo paintings for tiden. I malerierne indgår et eller flere fotos integreret i malingen og i værket. På siden i menyen her på sitet der hedder "photo paintings" viser jeg udvalgte malerier så store at de integrerede fotos kan ses.


De foto der bruges bliver taget enten med mig selv som fotograf eller er fotos af mig selv som venner har taget eller familiefotos som andre har taget der indgår. Disse foto limes på billedet med trælim da det er den mest holdbare lim der findes. Til sidst lakeres fotoet så det kan holde farverne evigt. Derefter bliver det ved hjælp af akrylmaling integreret i billedet ved at male fotoet sammen med maleriet dog på en måde så fotoet stadig fremgår.


Jeg arbejder også med readymade skulpturer og installationer hvor jeg bruger foto og hologrammer. Ved memery Skulpturer og ready made kan det være andres foto af familien fx. Jeg har involveret mig i en amerikansk verdensomspændende udstilling hver April hvor jeg laver en installation i et vindue hvori der indgår et hologram. Jeg har lavet en happening med en gynge-enhjørning der blev sat ude på gaden hvorpå der var placeret et foto. Den deltog i "Enhjørninger i det offentlige rum" København 2020.


Her på sitet findes også "rigtige" fotos der kun er fotos samt kunstvideoer. For nu har jeg taget skridtet fuldt ud og begyndt at fotografere for alvor. Dette skete i begyndelsen af mit andet ægteskab fordi min nye mand Lars Kjøller Therkelsen selv havde fotograferet i sin ungdom og gerne ville give gode ideer og stå model til fotos skabt af mig. Han gav mig mit kamera i gave. Og når ægtefællen nyder dette arbejdsfællesskab og så gerne vil, ja så begynder billedkunstneren jo at fotografere....


Jeg lærte anden ægtefælle Lars at kende fordi han gerne ville stå model for mig som Kunstner. Vi mødtes i mit atelier og  han var mig en god model. Et venskab blev skabt på tværs af store forskelligheder og netop på grund af disse. De ting Lars hersker over er jeg hans hustru nemlig ikke så god til og omvendt. Lars er selv kreativ fordi han har været fotograf. Han er altid med på de gode ideer og nyder at svæve med sin hustru i hendes kunstneriske univers.

 

Under sin opvækst på Nordfyn hyggede Lars sig lidt med fotografier og billedfremstilling i mørkekammer. Og som tidligere fotograf besidder Lars stadig en del fotografisk viden. Han så i de billeder jeg tog med telefonen at de var så gode at han købte mig et kamera. Det bruger jeg nu og mine fotos er snart kommet hele verden rundt. Så som fotograf er jeg fundet af min Lars. Jeg er blevet fundet og bragt ud i et helt nyt miljø i overkassen i Nordsjælland. Et helt andet liv end fraskilt i bunden af København. Jeg arbejdede selv som billedkunstner og lærer med egen virksomhed. Som 70 årig gik Lars på pension og derefter ville han gerne hjælpe mig i min virksomhed. Lave noget helt andet. Det fik han lov til og hans fine gestus blev besvaret med et ægteskab der holder endnu. Den 12. oktober 2019 blev jeg gift med Lars Therkelsen der derefter kom til at hedde Lars Kjøller Therkelsen. Og jeg Lotte Kjøller Frantsen kom til at hedde Lotte Kjøller Friedel Therkelsen.

 

Lars havde dengang han var ung købt sig et Minolta spejlrefleks camera med et par ekstra objektiver. I forældrenes villa forefandtes en kælder, som Lars indrettede som mørkekammer. Forstørrelsesapparatet var tysk af fabrikat Durst. Lars var dengang medlem af Odense Fotografiske Amatørklub. Lars deltog i foreningens konkurrencer. Lars har til mig afleveret en stak af nogle af sine værker fra denne periode (1965 -  1969) og dem vil jeg vise de bedste af her. Lars fotograferer stadigvæk. Men det gør han med mit kamera og i min anledning. Jeg har spurgt ham om han vil selv fotografere sammen med mig men det vil han ikke. Han er pensioneret derfra også. Han vil hellere stå til min rådighed og bliver malet, filmet og fotograferet som min ægtemand og muse.

 

I sin pensionstid hygger Lars sig ved at lade sig fotografere, male, filme og forevige i Kunstens tegn. Han bidrager med kritik og ideer og er til uvurderlig nytte som ægtemand, brevskriver og korrekturlæser samt så er Lars heldigvis en god chauffør der kan køre hustru og kunst rund i verden. Han er min mesen. Uden sit virke som fotograf havde Lars ikke kunne bestride disse opgaver som han nyder at deltage i.

 

Lars stoppede i sin ungdom med at fotografere fordi han flyttede i 1969 til Århus for at studere på Handelshøjskolen og det var synd for jeg syntes han har talent. Her fik Lars for alvor sin sag for med studiet. Lars havde heller ikke længere et mørkekammer til at fremkalde billeder i.  Derfor stoppede det.
Skal jeg tage nogle gode portrætter af dig til privat brug?


Er du interesseret i at stå model for mig til kun dit forbrug vil jeg meget gerne høre fra dig. Vil du gerne have taget nogle personlige kunstneriske portrætfotos af dig selv? De vil kun være erotiske i den meget blide ende for jeg laver ikke porno. Du kan se hvordan jeg gør her på sitet. En fotosession koster 1200 kr + fremkaldelse. Ring til mig så finder vi tid og sted. Du er meget velkommen!
Modeller søges


Er du interesseret i at stå model for mig i mit ateliér her i Vanløse, Kbh., vil jeg meget gerne høre fra dig. Jeg bruger croquismodeller af begge køn til at male, fotografere og tegne efter. Det er nu mest kvindelige modeller, jeg mangler.


Du skal bare være klar over, at jeg betaler dig med tegninger/fotos o. lign. og ikke med mønt. Til gengæld må du bruge dine fotos, et par af tegninger evt. et lille maleri vi laver og som du får med hjem til fx din hjemmeside. Jeg bruger tegninger, malerier og fotos af dig til udstillinger, konkurencer og mine kunsthjemmesider. Fotos bringes alene til pressen ved omtale af udstillinger el. lign. Privat salg af billeder og fotos er tilladt. Ingen kunst udnyttes commercielt der ud over uden modellens samtykke. Modellen skal være indstillet på at fotos offentliggøres på mine hjemmesider. Vi laver en model release sammen. Har dette fattet din interesse, så kontakt mig via min mail i kontakt info her nedenfor. Vedhæft gerne et godt foto i badetøj – ingen nøgenfotos! Useriøse henvendelser vil blive ignoreret.

In English:


Lotte Kjøllers photo historic


"Skipper" Finn Christensen was my own biological father. Further back I am a relative of my great-great-grandfather Adam Friedel who was a lithographic portrait artist. My father died in 1999 - 56 years old. People still talk about him in my hometown Køge long after he has died and that says something about him. I look a lot like him especially inside. I carry like him the creativity, the original and the oneness in me. In many ways my father was very strong and stubborn during crises which I am too. He filled a lot where he was - also in my life. My father was a Christian man.


He was an amateur painter but a skilled photographer and he developed his very own technique where he both painted and drew on his composite color / black and white photos - in his darkroom. It was before the time of computer manipulation and he did everything one does today in the computer, inside his darkroom in the dark with baths and all. In the beginning, the photographers said. "It's painting - not photography". The painters said "It's photo - not painting". But later he actually came around the world with his photos, among other things with some of myself at which won the Kodak Golden, and we came to a worldwide traveling exhibition - and he came several times at KE and other places here.


Being the daughter of such an original as my father can be exciting but it probably means that as a child you need an independent "space" to be something in which your father does not dominate. The room I got myself was the painting. But my dad thought I had a talent for photography and taught me to photograph and develop an image. It went well but I could not tolerate all the chemicals used at that time and had to give up. I think many of us children of creative parents suffer from inferiority complexes when it comes to parenting art. At least I did not go down without explaining myself first. However, I have become more courageous with age. But now it's also a long time since my father died ... Here on this page you can see some of my works. The photo on this page is my father's photo so you can see for yourself if you also think that the apple does not fall far from the trunk.

My own photos are mostly Live drawing photos. I have stepped into my children's shoes in the visual arts arena and I am a skilled painter so I work like a visual artist with different colour and different shapes. I do not care if the technique is "right". The most important thing is the expression. I like the "crooked" photo where the error is part of the finished expression. I do not manipulate the photo but use my camera's lenses and low light to come up with the right expression.


In 2020 I Invent a mixed form between photo and painting I call in English "photo paintings". My career is now taking a turn where photography is also included. Signs from now on with a small photo in the lower right corner of the painting.


I have long time worked with using photos in my paintings, yes since I was young, but also in illustrations. Photos have been a complement to my art. I work a lot with photo Painting at the moment. The paintings include one or more photos integrated in the paint and in the work. On the page in the menu called "photo paintings" I show selected images large so the integrated photos can be seen. The photos that are taken either with myself as a photographer or photos of myself as friends and family photos that others have taken are included. These photos are glued to the picture with wood glue as it is the most durable glue available. Finally, the photo is varnished so that it can keep the colors forever. Then, with the help of paint, it is integrated into the image by painting the photo together with the painting, however, in a way so that the photo still appears.


Here on the site you will also find "real" photos and art videos. For now, I have taken the plunge and started photographing in earnest. This happened at the beginning of my second marriage because my new husband had photographed himself in his youth and wanted to give good ideas and stand model for photos created by me. He gave me my camera.  And when the husband enjoys this working community and so yes, then the visual artist begins to photograph ....

Models are sought


Are you interested in being a nude model for me in my studio here in Vanløse, Copenhagen, I would very much like to hear from you. I use Live drwing models of both sexes to paint, photograph and draw after. These are now mostly female models I am missing. You just have to be aware that I pay you with drawings / photos and this like - not with money. On the other hand, you may use photos, copies of drawings and paintings we make and which you get for your website. I use drawings, paintings and photos for exhibitions, competitions and websites. Photos are brought to the press only by mentioning exhibitions or alike. Private sale of photos is allowed. No art is exploited commercially without permission. The model must be set to have photos published on my websites. We make a model release together. If this has caught your interest, please contact me via my email in contact info below. Feel free to attach a good photo in swimwear - no nude photos! Junk inquiries will be ignored.

Contact mig her


Vil du i kontakt med mig eller købe et foto så kan du kontakte mig på nedenstående adresse eller udfylde formularen:

Atelier og Gallery Lk-kunst.dk


Lk-kunst.dk

Visual artist company by artist Lotte Kjoeller

Billedkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller


Postal Address:

Parkvej 12A. 1. Th.
4230 Skælskør

Denmark


Mail: Lk@Lk-kunst.dk

Tel: +45 28780309


CVR: 37305294


Bank: Arbejdernes Landsbank

Kontohaver: Lotte Kjøller Friedel Therkelsen

Vist konto:

reg nr: 5369         konto nr: 000343430

IBAN kontonummer: DK5253690000343430

SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK

mobilepay: 28780309