Fotokunst: Holograms

The price of the photo depends on the size produced - small or large - no limits.

Hologrammer laves med en fotografisk teknik.

Et holografisk billede kan ses ved at se ind i et oplyst holografisk print eller ved at skinne en laser gennem et hologram og projicere billedet på en skærm.

Andre metoder til at projicere og reflektere billeder beskrives ofte som holografiske – eller endda vildledende hologrammer– fordi de har en optisk tilstedeværelse, rumlig kvalitet eller iriserende farver.

Tidligere var der en klar skelnen mellem hologrammer og andre visuelle medier. Men som teknologien udvikler sig der er flere hybride medier, der bruger nogle af principperne for holografi, eller skabt rumlige billeder, der ligner hologrammer.


info@holocenter.org 
UK:

Holograms are made with a photographic technique.

A holographic image can be viewed by looking into an illuminated holographic print or by shining a laser through a hologram and projecting the image onto a screen.

Other methods of projecting and reflecting images are often described as holographic – or even deceptiveholograms – because they have an optical presence, spatial quality or iridescent colors.

Previously, there was a clear distinction between holograms and other visual media. But as the technology develops there are more hybrid media that use some of the principles of holography, or created spatial images that resemble holograms.


info@holocenter.org

Puslespilsfoto