Lotte Kjoeller 50 years old

"My photoes shall not only be photos. They are artistic experiments."citat: Lotte Kjøller 

Lotte 54 years old and nude in a lokation 18 novbr in Copenhagen

Lotte Kjøller and her 2 husband Lars Kjøller Therkelsen

in their Galley Lk-kunst.dk in Copenhagen 2020

 "-I provokes simply by the fact that I am" : Citat Lotte Kjoeller

Lotte Kjøllers photo painting in PAKs Galley in  München  2021

Lotte Kjøller and her husband and photomodel Lars in front of their photoes in Nordisk Salong, Dunkers Exhibitionhall, Helsingborg, Sweden 2021.

"One must dare to see the beautiful in the ugly"


citat: Lotte Kjøller 

Lotte Kjoeller illustration fra "Han er min styrke og Kraft" 2016

Artistbook af Lotte Kjøller. Harmonikabog. 

Portraet of fotograf Lotte and her sekond tidligere fotograf husband Lars made to Portraet Workshop, Hørsholm Photoclub, Hørsholm 2022. Photographer Richard Marion

Født/Born:

Billedkunstner Lotte Kjøller Friedel Therkelsen er født 30/1 1966 på Køge Sygehus, Danmark.

Datter af fotografen Finn Cristian Friedel Christensen kaldet "Skipper" fra bl.a. Køge Fotoklub. Min fader vandt flere priser verden over med sine fotos, bl.a. Codan Golden og kom på Kunstnernes Efterårsudstilling herhjemme flere gange. Min fader var længere tilbage i slægt med Adam Friedel,en kendt jøde og dansk general der kæmpede i Grækenland. Adam Friedel rejste herefter til England og slog igennem som litografisk portrætkunstner. Herfra stammer min mellemnavn "Friedel".


Navnet "Kjøller" er en dansk version af adelsnavnet "Kjöller", der kom med en tysk adelsfamilie til Nexø, Bornholm, hvor de bosatte sig. Derfra spredte navnet sig ud over Danmark. Stavet med dansk "Ø" og som mellemnavn, er det den folkelige version. Det stammer fra min moder Kirsten Kjøller Larsens slægt, der bor i Nykøbing Sjælland, men stammer fra Nexø.


Lotte er nu bosiddende i Hørsholm, Danmark.


"Therkelsen" er hendes ægtemand Lars Kjøller Therkelsens familienavn. Det er en kristen og rig anerkendt familie.


UK:

Visual Artist Lotte Kjoeller was born 30/1 1966 in Koege, Denmark.

Daugther of the photographer Finn Cristensen "Skipper" from Koege Accociation of Photographers. Grand grand grand child of lithographer Adam Friedel, who lived a couple of years in Denmark. Lotte lives in Hoersholm, north of Copenhagen, Denmark.

Artist statement:


Lotte Kjøller:

- "Vores krop er vores sinds bolig og er helt naturlig - med og uden tøj. Alle kroppe uanset alder, farve og køn er smukke. Vi mennesker gennemgår en forvandling her i livet. Både vi og vores krop forandres. Vi mennesker må ind imellem kæmpe for at opnå vore ønsker og komme styrkede/ voksne ud bagefter – og videre i livet. I kunsten symboliserer vores nøgne krop sårbarhed og ærlighed. Dette skildres her i motiv, farvens højde, dybde & virkning. Stilen er abstrakt-expressiv med figurative lag som Bonnard og Cobra - og farven symbolsk og sprudlende med sølv/guld understrejninger".


-"Jeg provokerer ved det faktum, at jeg er til".


UK: Lotte Kjoeller:

- "Our body is the home of our soul and it is completely natural - with and without clothes. All bodies, regardless of age, color and gender are beautiful. Here in life we humans undergo a transformation. Both we and our body are changing. We humans must struggle to achieve our wishes and afterwards come out stronger  - and beyond in life. In art, our naked body symbolizes vulnerability and honesty. This is depicted here in motif, colour, height, depth & effect. The style is abstract-expressive with figurative layers like Bonnard and Cobra - and the colour symbolic and sparkling with silver / gold stresses".


- "I provokes simply by the fact that I am".


Firma adresse / Studeo adress:

Lk-kunst.dk

Visual artist company by artist Lotte Kjoeller

Billedkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller

Postal Address:

Parkvej 12A. 1. Th.
4230 Skælskør

Denmark

Mail: Lk@Lk-kunst.dk


CVR nummer/number:

Cvr-nr: 37305294


Kontakt/Contact:

Tel:+45 2878 0309

Site: www.Lk-kunst.dk. Mail: Lk@Lk-kunst.dk


Legatophold/scholarship Stays:

2022: 5 weeks Recidency/ Arbejdsophold in Hou, Nordjylland, DK

2021: Art Center Järvilinna recidency. Kauko Sorjonen foundation and Artists of Järvilinna. Finland

2020: Tranum Kunstcenter/ Tranum artcenter recidency. Tranum, DK.

2019: Fanøhuset. BKF Kunstnerbolig/ Fanao Iceland Artist Recidency, DK.

         Art Center Järvilinna recidency. Kauko Sorjonen foundation and Artists of Järvilinna. Finland

2018  Kunsthal vARTe recidency/Exhibition Hall vARTe recidency, Varde, DK.

2014,15,16,18 Hald Hovedgaard recidency, Viborg, DK.

2012 Asger Jorns Atelier Bangsbohave recidency, Læsø, Asger Jorn studio recidency, Laesoe, DK.

1997 Kunstakademiet/Academy of fine Arts Ecole des Beaux Artes, Paris, France.

1997 Carsel sympiosioum, Letland/Latvia
 

Arbejdsområde/Responsibilities:

2022 Verden vågner / Worlds rices. Begins to collect and paint 30 pieces of Lotte Kjoeller art from different willages in Denmark. I begin with Hou, Nordjylland, DK june 2022.

2020 Åbner / opens performance "White Angel Church.  En virtuel og fysisk kirke.

2020- Åbner det kunstnerstyrede/ Opens the artist-run Gallery Lk-kunst.dk, Kbh, 

2020 Opfinder en blandform mellem foto og maleri jeg kalder "maleri med foto" og min karrierre tager en drejning hvor foto også indgår. / Inventing a mixed media between photo and painting I call "photo paintingo" and my career takes a turn where photo is included. Signerer fra nu af med et lille foto i højre nederste hjørne af maleriet.

2020 Installation og performance "White Angels", Gallery Lk-kunst.dk, Kbh, Dk.

2020 Installation "Let the Angels", Gallery Lk-kunst.dk, Kbh, DK. 

2018 Blogger på/at "Smukkeste Kvinde"/"Most beatiful woman" del/part 1,2,3,4 af/of Lotte Kjøller

2018 Installation "I begyndelsen var billedet"/ " In the beginning was the picture" udstilles i Kunsthal vARTe /exhibited in vARTe exhibitionhall.

2017+18 Kurator/curator in SAK kunstbygning/exhibition hall 2017 og Kunsthal vARTe/exhibition hall 2018 med "det NØGNE menneske/The NAKED human art.

2017 Installation "Livløber"/ " Livlober" udstilles i SAK Kunstbygning / exhibited in SAK exhibitionhall, Svendborg, DK.

2016- Croquis events for Evendo & happenings.

1991- Arbejder primært med Akrylmaleri, men også akvarel, tegning, illustration, litografi, skulptur, lyrik, foredrag/Works primarily with acrylic painting, but also watercolor, drawing, illustration, lithography, sculpture, lyric, lecture.

Titulering/Salutation

2018: Anerkendes med International Prize CARAVAGGIO, Milano, Italy

2019 Anerkendes som kendis billedkunstner/Recognized as celebrity visual artist

2020 Anerkendes som kongelig hof kunstner

2021: Anerkendes med International Prize DAVID MICHELANGELO, Rome, Italy

2021: Anerkendes med International price DANTE ALIGHIERI, Italy

2021: Optages i det Kongelige Danske Hof /Admitted to the Royal Danish Court som "Folkets Prinsesse Lotte"

2021: Get a one.com price for the design on this website: sculpture-lk-kunst.dk

2022: Denmark Country Leader / Dansk Landsleder

2022: Anderkendes som nulevende Dansk Frihedskæmper /

Recognized as a living Danish Freedom Fighter

2022:Anerkendes som Honorary citizen, Hørsholm, DK. Æresborger, Hoersholm, DK.

2022: Anerkendes som Danmarks nye / Denmarks new Struense

2022: Anerkendes med International Prize BARCELONA, Spain

2022: Anerkendes som Asger Jorns "datter"/ Known as Asger Jorns "daughter"

2023: Anerkendes som saint Lotte of Denmark and Hørsholm

2023. 25 dec. tituleres som greve /  25 Dec. is titled as Countess

2024: 30 Jan. Tituleres som kongelig prinsesse. 30 january titled as prinsess.

2024: 23/3-24. Tituleres som geni af Hillerød by. Titled as genious of Hilleroed City.


Legater/Grants

2018: Anna E. Munchs legat

Professor Gottfred Eickhoff og hustus, maleren Gerda Eickhoffs fond

2016-17 Authorkontoen

1997: Bikubenfonden.

Cold Stores fond.

Augustinusfonden.

Ravel Levetzauske fond

1993: Rosenvængets rejselegat


Protector for

29.09.2021

Prinsesse Lotte Kjøller blev projektor til Nivaagaard

27.10.21

Prinsesse Lotte Kjøller blev protector for Københavns Skytte Center KSC

18.03.2010

Velgørenhedsarbejde:

Billedkunstner Lotte Kjøller støtter et kristent pige børnehjem, en pige syskole og enker og dets medarbejdere i Pakistan.


Medlem af/Memberships (selected):

Dansk Fotografisk Forening, Danish Photographic Association. (DFF), DK


Federation of European Professional Photographers, (FEP).


Dansk Forfatterforenings illustratorgruppe og lyrikgruppe/Danish Authors Society poetry and illustrator group(DF), DK.


Hørsholm Fotoklub / Hoersholm photoclub, DK.


Æresmedlem af Køge Fotoklub/ Koege Photoclub hvor min far også var medlem, DK.


RNFOTO, DK.


International Associaton of Art Europe(IAA), Europe.


Medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund/Female Artists Society(KKS), DK.


Kunstnerforeningen 18 Novbr/Art Association ”18 Novbr”, Copenhagen, DK.


Kunstnergruppen  ”det NØGNE menneske” /Artist Group "the NAKED human Art", DK.


Kunstnergruppen/Artist group "Nordic-Art Co.operation", Scandinavia.


Kunstforeningen / Artsociety "Aktiv Kunst", Hørsholm, DK og derved fast kunstner i Fuglsangshus.


Supports the Academy /Kunstakademiet Flux Factory, N.Y.


Uddannelse/Education:

2022: Portræt photo workshop by photographer Jette Knudsen. Hoersholm. DK.


2021: Photoshop by Danish Auther Association, Copenhagen, DK


2017 Art site education by BKF by Isis Neander og Rune Flensted fra Meander Media 2017


2004 BKF Videreuddannelse i Litografi v. Jan Andersson fra Færøernes grafiske værksted, København/Lithographi by Jan Anderson, Copenhagen, DK.


1997 Kunstakademiet /Academy of fine Arts Ecoles des Beaux Artes, Cours de été, Paris.


1996 Fik min barnetro tilbage, da det viste sig at jeg havde helbredende evner, som jeg nu bruger til at skabe kunst / Got my childhood faith back, when it turned out that I had healing  abilities that I now use to create art.


1990-94 Grønt bælte i Karate som selvforsvar / Green belt in Karate as self-defense


1994-95 Københavns Universitet, Kvindeforskning som sidefag/ Women's research study at Copenhagen University, History of Art, DK.


1993-96 Københavns Universitet, kunsthistorie/History of Art at Copenhagen University, History of Art, DK. Jeg blev ikke færdig, men det har formet mit liv.


1992-95 I mesterlære hos / apprenticeship by Billedkunstneren/visual Artist Jeff Ibbo, København, Copenhagen, DK.


1966-82 Oplært af min far "Skipper" Finn Cristensen i kunst og foto/ teached by my father in art and photo. Han underviste i Ungdomsskolen i Køge i Foto, hvor jeg deltog. Han lærte mig at fotografere og fremkalde et billede.

Udstillinger og arrangementer med foto eller video 

Exhibitions and arrangements with photo, and video


Jeg udstiller både malerier, hvor der indgår fotos, der er pålimet og dels

"rigtige" fotos. Her under corona har jeg brugt fotos og video til at sende til udlandet. Hele Danmarks kunstliv er blevet lagt ned. Heldigvis er dette ikke er sådan alle steder i udlandet og udstillinger i nogle lande har været mulige.


UK:

I exhibit both paintings that include photos pasted and "real" photos. Here under corona, as all of Denmark's art life has been closed down I have used photos and video to send abroad, while this is not the case everywhere abroad and exhibitions have been possible. 


SEPARATE EXHIBITIONS WITH PHOTO  (selection / valgte):

2025: photo paintings and sculpture in September. Artifact Gallery. New York NY, USA.

2024: Lotte Kjøller separate. Life and Death. Annaborg, Hilleroed, DK.

2022: Angels, Lotte kjoeller performance and solo exhibition. Lk-kunsthal / Lk-Exhibitionhall. Hørsholm, Dk with many sculptures, photoes and paintings.

2022: Malekurser og soloudstilling: Lotte Kjoeller solo i Galleri Hou, Hou, Nordjylland 11 juni - 15 juli

2022: Installation with photo April. Hvide Engel / White Angel, Järvilinna art center Exhibitionhall, Vihtavuori, Finland.

2020: installation, ready made med foto og photo paintings i Hvide Engel - separate exhibition with Lotte Kjøller. Galleri Lk-kunst. Copenhagen.

2010, 12, 16: photo paintings in ”Cobra rummet”, Lyngby, DK.

2019: photo paintings i Summer exhibition. Järvilinna art center Exhibitionhall, Vihtavuori, Finland.

2009: photo paintings 3 i 1. Pakhus Gallery, Nykøbing sj/ Nykoebing Sealand, DK

2008-10: photo paintings i galleriet as artist in/ som fast kunstner i CopenHart Gallery, København/ Copenhagen, DK

1996: photoes and paintings in ”Bankgalleriet”, Rødvig, DK

1993: photoes and paintings in Gallery ”Opus 1”, Copenhagen, DK

2000-21: Artist with photo paintings, illustrations, sculpture and paintings. Separate and group exhibitions, Gallery Pialeh, Frederiksberg, DK


GROUP EXHIBITIONS WITH PHOTO  (selection / valgte):

2024: Annaborg, BKF. Hilleroed, DK.

2023: November: museum exhibition’Equilibrium’, Haegeumgang Theme Museum, Geoje, South Korea,

2023: 1 okt.-31 dec. Lotte Kjoeller as guest in Gallery Arttour, Hillerød, DK

2023. Lotte Kjøller går Solo i Artifact, Manhattan, New York october 2023

2023. Roots. feminist art. Marguerite Elliot and female artists fx. Lotte Kjoeller show fachinating Roots of trees in art. Dominican University. San Rafael. California

2023: water, Art Show International Gallery, Los Angeles

2022: November: museum exhibition’Equilibrium’, Haegeumgang Theme Museum, Geoje, South Korea, 

2022: PHOTO IS:RAEL, Action. 9th International Photography Festival in Tel Aviv, November, 4 photoes.

2022: November: Lotte Kjoeller join in groupexhibition in Gallery Monat, Madrid, Spain

2022: Lotte Kjoeller as guest in Gallery Arttour, Hillerød, DK med 4 photo comics, 7 photo paintings and 2 skulptures.

2022: Modern and Contemporary Masters bl.a Lotte Kjoeller, Gallery Artifact, Manhattan, New York 22 july, 2 photopaintings.

2022: 25 june. Mini Print International of Cadaques, Exhibitions in CADAQUÉS, Spain. Wingfield, UK. Bages in France. 4 photoes.

2022: 5 - 16 april: Den 6. internationale ARTMONEYWORLDWIDE udstilling PARIS Frankrig. 10 photocollage.

2022: 17 Marts - 18 april: Vandrehallen Kunsthal med BKF kunstnere bl.a Lotte Kjøller., Hillerød. 1 photopainting.

2022: 6 photo paintings and 2 sculptures i Gallery Monat. De Los Estudios 7. 28012, Madrid, Spain.

2022: 2 photo paintings in Modern and Contemporary Masters etc. Lotte Kjoeller, Gallery Artifact, Manhatten, New York 22 july. 2 photopaintings.

2022: 2 photo paintings and 1 sculpture i Gallery Monat in Paris Art fair., Paris, France. 

2022: 6 photo paintings and 2 sculptures in DAYDREAMING GARDEN. Lotte Kjoeller join in groupexhibition in Gallery Monat, Madrid, Spain

2021: 2 photo paintings og 1 sculpture in Gallery Monat in Luxemburg Artfair. 

2021-22: 6 photo paintings og 2 sculptures in Fuglsangshus, Hørsholm, DK.

2021-22: 2 photos i Nordisk Salon, Dunkers exhibitionhall, Helsingborg, Sweden.

2021: 1 photo i Sengalati, Pinter Galéria, Budapest, Hungary.

2021: 2 photos i Art Matters. Gallery Artifact, Manhatten, New York.

2021: 2 photo paintings og 1 sculpture in Gallery Monat in Luxemburg Artfair. 

2021: 1 photo in Vinterbilleder, Hørsholm Fotoklub, Hørsholm 2021, DK.

2021: 5 photo paintings in BKF Nordsjælland i Vandrehallen. Hillerød, DK.


2021: 1 photo painting in: Exhibitions: Art - Another world. PAKS Gallery in Vienna,

and Artwork - the form of expression.  PAKS Gallery in Munich, and Contemporary Art. Artist and the vision. PAKS Gallery in the castle Hubertendorf / Austria.


2021: 1 photo in  "Se Lyset", Vefa Foto Photo Award 2021, DK.

2021: 2 photos i The Tokyo Art Exhibition, Art Station Gallery, Tokyo, Japan.

2021: 3 photo serias in Ned fra væggene - Genskab kunsten med dit kamera, got 6 photos accepted. Nivaagaard Art Museum, DK.

2021: Region Nord Foto 2021 Serier, DK.

2021: Region Nord Foto 2021 Digital 2, Køge Fotoklub, DK.

2021: Fotofestiwal, Łódź, Poland.

2021: Sony World Photography Awards.

2020: photo paintings at Annaborg: BKF Nordsjælland, Hillerød, DK.

2020: photo paintings in Fuglsangshus, Hørsholm, DK.

2020: photo paintings, ready made med foto in Aner/ Genus. Exhibition including Lotte Kjøller and family. Artists: Lotte Kjøller,  Adam Friedel, Eva Cristensen og "Skipper" in Galleri Lk-kunst.dk, København, DK.

2020-21. 10 pieces of photo as artmoney in Do Artmoney grow on Trees? Bank and spare museum. Copenhagen. Denmark. 


2018-19-21: 1 photo painting in PAKS Gallery,"Kunst bewegt die Welt". (Art moves the world), Vienna, Austria og PAKS Gallery: "art is life, life is art",  Castle Hubertendorf, Hubertendorf, Østrig, Austria og PAKS Gallery: "Contemporary Life. Contemporary Art", Munich, Germany og PAKS Gallery: "Wild, Great and Fascinating ART", Vienna, Austria


2020: photo paintings and ready made including photos in Body language with 5 artstic photographers in Galleri Lk-kunst, Copenhagen, DK.

2020: 10 photos in Social Distancing Art Festival, Arrival Room, Saarbrücken, Germany/Tyskland.

2019,20,21: Photos in PHOTO IS:RAEL, International Photography Festival in Tel Aviv, Israel.

2017: Photo paintings i "København Før og Nu", BKF,  Københavns Rådhus/Copenhagen Town Hall, DK.


Curator og artist with photo paintings and sculpture with "The NAKED human Art" in SAK kunstbygning /SAK Exhibition Hall, Svendborg, 2017,  DK. and Kunsthal vARTe/ vARTe exhibition Hall, Varde, 2018, DK. and Pakhus Gallery, Nykøbing sj /Nykoebing Sealand 2019, DK. See: www.the-naked-human-art.com


2015: Havfruer- og frøkner: Pakhus Gallery Nykøbing Sj/ Nykoebing Sealand, DK.

Galleri Nørballe / Gallery Noerballe, Augustenborg, Sønderjylland/South Jutland, DK. 2014: Havfruer- og frøkner. Ganggalleriet /Hall-Gallery, Farum, DK.

Bisbegaarden/ The Bisb Yard, Kalundborg, DK. Københavns Rådhus/ Copenhagen Town Hall, DK


2012,13,14: 3 photoes every year in 1,2,3nd International Mail Art Exhibition in Nyíracsád, Than Mór Mail Art MuseumUngarn.


2011: 1 photo poaster in Amnesty, Mediemuseum/Media Museum, Odense, DK


1996: "Sol i morgen" Bankgalleriet. Lotte Kjøller og far "Skipper". Rødvig. Stevns. DK.


1995: The yellow wallpaper. Lotte Kjøller og far "Skipper", Køge Rådhushal, Køge, DK.


1988: Nicolai Udstillingsbygning (nuværende kunsthal) /Nicolai exhibition Hall, København/Copenhagen, DK

Nicolai: Jeg har udstillet i Nicolai Udstillingsbygning - og ikke kunsthal - som den er i dag. Udstillingen hed Latinamerikansk Udstilling i 1988. Nicolai var udstillingssted, før den blev kunsthal og der har jeg udstillet en meget stor scene dekoration på scenen i Nicolai (der ikke er en scene mere). Den var lavet af flamingo, der var limet sammen i 3 lag 10 cm tyk flamingo og bemalet, så det var et tredimentionelt træ og nok 1x3 m stort. Det var et livstræ, som de bruger det i Latinamerika. Det fyldte hele scenen. På det var anbragt ting og sager fra de latinamerikanske ambassader som gryder, potter, figurer, fotos etc. - en ting fra hvert land.  Som ung var det de første, jeg udstillede sammen med, de kunstnere og musikere, jeg kendte. De Latinamerikanske kunstnere, der kom i min kære reservefader, komponist, og leder af et studie, mexicaneren Alfredo Moreleons hjem i Køge, stiftede jeg bekendskab med. Denne skulptur var mit allerførste rigtige kunstværk, udstillet som helt ung. Jeg har ikke været meget mere end 22 år og så på et meget eftertragtet udstillingssted, allerede den gang. Når Nicolai kunsthal, som rigtigt er, siger til folk, at jeg ikke har udstillet der - endnu - i kunsthallen, så lyder det som om, at mit cv taler usandt. Det gør den ikke. Se på årstallet 1988 og se, der står udstillingsbygning - ikke kunsthal.  Jeg var  i 2016 inde at tale med dem om problemet ved skranken i Nicolai. Man indrømmede, at kunsthallen ikke havde bevaret dokumentation fra før tiden som kunsthal. Jeg kom med en plakat som dokumentation, som jeg forærede dem og som de har endnu. Lederen af Nicolai Kunsthal, Andreas Brøgger har bekræftet dette faktum og meddelt mig tak for plakaten som er i deres arkiv.


1982: Udstiller for første gang 16 år gammel i Køge Bugt Kunstforening og sælger 2 værker til Hundige Kunstforening.
WITH VIDEO (selection / valgte):

2023: White Angel Power Performance er et kursus i kristent selvforsvar 1 lørdag mrd. 2022, Rungstedvej 23, 2970 Hørsholm

2023. Nytårskur. New year speach. ANGELS PERFORMANCE. Mass wedding. Marry Jesus. KUNST I KIRKEN / ART IN CHURCH, LK-Kunsthal, Hørsholm, Dk

2023: carsel performance. ANGELGIRL / ENGLEPIGE LOTTE KJOELLER 57 years BIRTHDAY, Hvedholm Carsel, DK

2022: ROME EXPERIMENTAL 2022 – 2nd Edition, Rome, Italy

2022: 1 video in THE BODY LANGUAGE 2022, Venice, Italia

2021: 2 videos, where 1 won a price in Noorderlicht International Photo Festival 2021, Holland.
WITH HOLOGRAMS (selection / valgte):

2022: Light Windows 7-31 May 2022 - worldwide light art exhibition. Lotte Kjoeller participates with the installation "Rolling Stones"

2020,21: Ready made Holografi installation with Light Windows. Window-based Light Exhibition, Fluxfactory from New York City.
HAPPENINGS INSTALLATION PERFORMANCE (selection / valgte):

WISHING CHILDREN POWER! CHRISTMAS INSTALLATION FOR CHILDREN AND growen ups 4-30 DECEMBER 2022 IN GALLERY LK-KUNST.DK - LIGHT ART EXHIBITION BY LOTTE KJOELLER


2022: 26 NOV. CRISTMAS PRAYER PERFORMANCE. KUNST I KIRKEN / ART IN CHURCH. JULEGUDSTJENESTE MED JULEFROKOST.CHRISTMAS SERVICE WITH CHRISTMAS LUNCH


2022: Princesses becomes queens. Installation. Galleri Lk-kunst.dk´s vindue, Bogholder Alle 66, kl th. 2720 Vanløse 14.01 to 5.02


2020: 1 photosculpture joined in Happening: Enhjørninger i det offentlige rum /"Unicorns in Public Space. In front of Galleri Lk-kunst.dk and in the window. Copenhagen. DK.


2020: Ready Made sculpture: Body language in Galleri Lk-kunst, Copenhagen, DK.

.

Instalations:

2020 Installation "Let the Angels", Galleri Lk-kunst.dk, Copenhagen, DK.

2020: Hvide Engel / White Angel  Virtuel/physical separate exhibition/installation with performance by Lotte Kjoeller i her own Galleri Lk-kunst.dk, Copenhagen, DK


"Livløber installation" as a 3,40 meter long photo painting and illustrated poetry cyclus is exhibited in:

2019: "Livløber/Livlober, installation". Pakhus Gallery, Nykoebing Sealand, DK.

2003: "Livløber/Livlober, installation". Kulturspinderiet Artcenter, Silkeborg, DK.

2004: "Livløber/Livlober, installation". Gallery Pialeh. Frederiksberg, DK.

2007: "Livløber/Livlober, installation". Arthouse Kunsthandel /Arthouse Art trade, Frederiksberg, DK.

2017: Livløber/Livlober, installation. SAK Kunstbygning / SAK Exhibitionhall, Svendborg, DK..


BOOKS WITH PHOTO:

International Price Barcelona, realizzazione del catalogo. Art Now Media, Palermo page 61.

Art International Contemporary sept-okt. 2022 page 96.

2020: Hvide Engel - separatudstilling med Lotte Kjøller. Galleri Lk-kunst. Copenhagen.

2021: Lotte Kjoeller tells about her photo in the lokation 18 Nov. Copenhagen. Denmark 2021

2020: Enhjørninger i det offentlige rum. Foran Galleri Lk-kunst.dk samt i vinduet. Copenhagen. DK.

WITH ILLUSTRATIONS (selection / valgte):

Jeg har mine illustrationer med her som fotos da der indgår f.eks. foto i disse illustrative collager. Her vises større illustationsopgaver og udgivelser/Larger illustrations and releases  (selection / valgte):


2022: ”HC. Andersen” af  forfattere og illustratorer, illustration af bl.a Lotte Kjøller, alle fra Dansk Forfatterforening, 

2015: ”Klitnissernes vinter i Brøndby Strand” af Jonna Larsen. Med 13 illustrationer af Lotte Kjøller. Forlaget Karius.

2014: ”Ordbilleder om kærlighed” Artists book skrevet og illustreret af bl.a Lotte Kjøller, Forlaget GAL.

2012: Pixibogen ”Han kom om natten”. Unitas forlag. 8 børneillustrationer.

2012: ”Enkelt illustration til Dansk eksamensopgave i eksamenshæfte. Dansklærerforeningens forlag.

2011: ”Skrædder i Helvede” af  forfattere og illustratorer, illustration af bl.a Lotte Kjøller, alle fra Dansk Forfatterforening, Dansklærerforeningens forlag.

2010: ”Sensuelle Ordbilleder” Artists book skrevet og illustreret af bl.a Lotte Kjøller, Forlaget GAL.

2010 ”Efter nat kommer dag”, En selvbiografisk bog om en kvindes kamp for et bedre liv af Lene M. Albæk. Forsideillustration af Lotte Kjoeller.


2009: ”LivLøber”, Artist book, der her blev udgivet som e-bog i en antologi med 119 af Dansk Forfatterforenings digtere, se www.ordloest.dk . LivLøber starter side 965. Forlaget Ordløst. Sprogdigte samt 15 billeddigte/illustrationer af Lotte Kjoeller.

2006: ”Guldnæsen”, korte historier for børn skrevet og illustreret af Dansk Forfatterforenings illustratorer, Forlaget Høst & Søn. 1 billeddigt/illustration.


2004: ”LivLøber”, Artists book, 12 stk. unika digtsamlinger med egne håndcolourerede billeddigte og sprogdigte,

eget tryk. Solgt som kunstværker. 15 billeddigte/illutrationer samt sprogdigte.


2002: Debut som illustrator med ”Steder i Drømme”, digtsamling af Adil Erdem illustreret af Lotte Kjøller, CDR-Forlag. Blev herefter medlem af Dansk Forfatterforening som illustrator.Omtalt i bøger / Reviewed in books (selektion / valgte):

Kommende bog: Lotte Kjøllers billedverden - Lotte Kjøllers malerier, skulpturer, digte og billeddigte fra

  Livløber af mag. art. Lise-Lotte Blom, Multivers Forlag.

2022: Mini print International 42. De Cadaquës 2022. 52141.

2021: Art International Contemporary Magazine 1 2021 side 54.

2021: David Michelangelo International Price, Art Now Media Palermo side 24

2017: Inspiration, International Art Book, Contemporary Masters Collection, Forlaget Inspiration Art Book   s. 117

2012: Galleriet 2012. Side 82,83 af mag. art. Lise-Lotte Blom. Forlaget GAL 2012

2009: Antologien ”Ordløst”, e-bog, 119 digtere i Dansk forfatterforening. Lotte Kjøller starter s. 965.

2009: "Gud er den samme i dag" af Tamarra Bott. Nævnt i forordet.

2007: Lárte per la Pace in Europa e nel Mondo. A cura di Pierre Tchakhotine. Mondivi, Italy, side 80.

2007: Mini Print. Lessedra Contemporary Art Projekts. Side 84.

2006: "Guldnæsen" fra Høst og Søn. Redigeret af Nanna Gyldenkærne. Side 99.

2004: ”LivLøber”. Lotte Kjøllers eget tryk. Nævnt i forord og efterskrift.

2002: "Steder i drømme", Adil Erdem. CDR-forlag. Nævnt i efterskrift.

1990: KE 90 år. Kunstnernes Efterårsudstilling. Redigeret af Torben Weirup. Side 184. 

 Kunstudstillinger med illustrationer / Exhibitions with Illustrations (valgte/selektion)

2012,13,14: 2nd International Mail Art Exhibition in Nyíracsád, Hungary.

2013: Gallery Gathering of the Tribes, Manhatten.

2012: Hvidovre bibliotek/Library, DK

2008: The 1st International Biennial of Tehran, Iran.

2007: Biblioteca Civica di Mondovi, Italy,

2006: Sacral Art Museum of Zadar, Croatia.

City Art Museum, Sremska Mitroviza, Serbia.

Gold Nose. Byggeriets Hus, Frederiksberg, DK

2001: Lyngby Kunstbibliotek/Art Library, Lyngby, DK.

2000-03: Kunstbiblioteket Nicolai/ Art Library, Copenhagen, DK

2000: Gladsaxe kunstbiliotek/Art Library, Gladsaxe, DK.

1999: Sundby Bibliotek/Library, Copenhagen, DK.

Omtalt i bøger/ Reviewed in books (valgte/selektion)

Kommende bog: Lotte Kjøllers billedverden - Lotte Kjøllers malerier, skulpturer, digte og billeddigte fra   Livløber af mag. art. Lise-Lotte Blom, Multivers Forlag.


2021: Segnalati, Budapest 2021. Salvadore Russo. Managing director Sandro Serradifalco. Publisher: ArtNow 2021. Acero Print October 2021  Refer to page 74-75.

2012: MichelAngelo International Price. Curated by Francesco, Salvario Russo and Salvadore Russo. Publisher: ArtNow - Palermo 2021 omtalt refer  to page 24

2021: Art International Contemporary Magazine 1 2021 refer to page 54.

Repræsenteret i Kongehuset/Represented in the Royal House of Denmark:

2022 Hendes Majastæt Dronning Margrethe II´s samling. I 2022 skænkede jeg til Dronning Margrethes 50 års regerings jubilæum en photopainting Dronningen hat, 80x80 cm "".

UK:

2022 Her Majesty Queen Margrethe II's collection. In 2022, I donated a photopainting Queen's hat, 80x80 cm "" to Queen Margrethe's 50 year government anniversary.


2022 Kronprinsesse Marys samling. I 2022 skænkede jeg til Kronprinsesse Marys 50 års fødselsdag photopainting "Prinsessesko 80x80 cm "".

UK:

2022 Crown Princess Mary's Collection. In 2022, I donated to Crown Princess Mary's 50th birthday photopainting "Princess shoes 80x80 cm" ".


2020 Hendes Majastæt Dronning Margrethe II´s samling. I 2020 skænkede jeg til Dronning Margrethes 80 års fødselsdag et maleri "Den lille havfrue" (120x150cm).

UK:

Her Majesty Queen Margrethe II's collection. In 2020, I donated to Queen Margrethe's 80th birthday a painting "The Little Mermaid" (120x150cm).


2004 Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys samling/Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary's Collection. 2004 til Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys bryllup skænkede jeg et maleri (120 x 150 cm.) til kronprinseparret, som de stadig opbevarer og har glæde af i deres kunstsamling.

UK:

2004 for Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary's wedding, I donated a painting (120x150 cm) to the Crown Prince and Crown Princess, which they still keep and enjoy in their art collection.


Permanente Gallerier/Permanent Galleries  (selection / valgte):

2022 to-  Arthouse Kunsthandel / Art trade and gallery, Frederiksberg, DK

2021 to- Gallery Monat. De Los Estudios 7. 28012, Madrid, Spain

2020 to- Artifact Gallery. New York NY, U.S.A.

2018 to- PAKS Gallery, MAMAG Modern Art Museum and Gallery GmbH, Blindenmarkt, Østrig/ Austria.

2020 to- Fuglsangshus. Hørsholm, DK.

2020 to 2021: Galleri Lk-kunst.dk, København, DK.

2004 to 2019: Gallery Pialeh, Frederiksberg, DK.

2008 to 2010: CopenHart Gallery, København/ Copenhagen, DK.

2008 to 2011: Gallery Claus C, Copenhagen, DK.

2007 to 2020: Arthouse Kunsthandel / Art trade, Frederiksberg, DK.

2006-2008: Gallery Kellum, Copenhagen, DK.

1999-2006 Gallery Nybro, København/ Copenhagen, DK.


Repræsenteret i offentlige samlinger (selection / valgte):

2022: museum Haegeumgang Theme Museum, Geoje, South Korea,

2022: 1 photopainting. Haegeumgang Museum. Geoje, South Korea

2021: 6 photos accepted. Nivaagaard Art Museum, DK.

2012,13,14: 9 photoes on 2nd International Mail Art Exhibition in Nyíracsád, Than Mór Mail Art Museum, Ungarn.

1 stk. Københavns Kulturfond/Copenhagen Cultural Fund, DK

1 stk. Hvidovre Kommune/commune, DK

2 stk. Hundige Kommune/commune, DK

1 stk. Ino-cho Papir Museum/Paper museum, Japan

3 stk. Grafisk Værksteds studiearkiv, Næstved/Graphic Workshop's study archive, Naestved, DK

5 stk Museum St. Anastasia i Sremska Mitroviza, Serbien/Serbia